Thursday, 29 November 2012

EKSPERIMEN SAINS BAGI KOD MODUL KPD 3026

Sains Bahan


Timbul dan tenggelam objek/bahan :

- Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam bahan objek/bahan sebagai ujikaji.
- Penerangan ringkas tentang objek/bahan yang timbul dan tenggelam.


Pemerhatian :
- Dapat mengenal pasti objek/bahan yang timbul dan yang tenggelam melalui penyiasatan/ujikaji.
- Mengubah suai objek/bahan yang tenggelam supaya timbul dan objek/bahan yang timbul supaya tenggelam.


Dalam video klip ini menunjukkan ujikaji eksperimen yang dijalankan :

Diharap video Eksperimen ini berguna kepada murid-murid sekolah bagi memahami sains melalui ujikaji.Sekian.